MOE-landers

Weet u wat dat betekent: MOE-landers? Ik wist het ook niet voordat ik een keer aan mocht zitten bij de werkgroep woningsplitsing van de gemeenteraad. MOE-landers staat voor midden- en oost Europeanen. Oftewel arbeidsmigranten, grotendeels uit nieuwe landen binnen het Europees samenwerkingsverband.
Veel van deze arbeidsmigranten komen hier om te werken in banen, die niet meer door Nederlanders worden ingevuld. Ze komen vaak voor relatief korte tijd, om geld te verdienen en te sparen. Dat betekent dat ze niet luxe gaan wonen, maar ook vaak door hun werkgevers met velen in kleine huizen in kwetsbare wijken worden gehuisvest. Dat is vaak onder erbarmelijke omstandigheden, en zorgt voor flink wat overlast. De huizen zijn er simpelweg niet op berekend om door zoveel volwassenen te worden bewoond en de omgeving ook niet. Er zijn bijvoorbeeld veel te weinig parkeerplaatsen voor de deur.
Dit bevordert het beeld dat mensen van arbeidsmigranten hebben niet bepaald. Overlast vormt geen deel van de omschrijving van de ideale buur. De communicatie loopt daarnaast moeilijk, de taalbarrière wordt niet overbrugd. De bewoners zelf hebben geen privacy, geen rust en geen plek om fijn te wonen. Ze wijken uit naar bijvoorbeeld de tuin.
Maar we moeten niet vergeten dat dit gewoon mensen zijn, mensen die hier komen om te werken, niet om overlast te veroorzaken. In ons hoofd kunnen we hen maken tot een karikatuur, maar vooroordelen hinderen het aangaan van de dialoog. Daar is helemaal niemand mee gediend en lost geen enkel probleem op.

Posted in Eindhoven, Politiek | Comments Off

Nieuw feminisme ?

Foto NRCnext 12 mrt 2013

Foto van artikel in NRCnext

Het feminisme heeft het moeilijk. Net als andere grote ideologische stromingen, zoals het socialisme of kapitalisme, lijkt het feminisme geen antwoord te zijn in de complexe maatschappij waarin we leven.
Zouden er nog veel vrouwen (laat staan mannen) zijn die zichzelf trots feminist noemen? Het overgrote deel van de Nederlanders is het erover eens dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. Maar het idee dat vrijwel alle verschillen tussen mannen en vrouwen door de maatschappij zijn aangeleerd wordt alleen nog door een enkeling geloofd. Alle boeken die gaan over de genetische of evolutionaire verschillen tussen de geslachten en hun populariteit geven aan dat er in praktijk veel verschillen worden ervaren.
Wat moet het feminisme hier nu voor antwoord op bieden? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld glazen plafonds, de positie van vrouwen in andere culturen of landen? Over mensonterende praktijken zoals besnijdenis of onderdrukking is het gemakkelijk oordelen. Maar over onderwerpen in onze westerse cultuur zoals het vrouwenquotum is dat een stuk lastiger. Ook omdat, nu de strijd tussen nature en nurture volop doorgaat, voor de oorzaken van het lage aantal vrouwen in de top geen algemeen geaccepteerde verklaring bestaat.
Ondertussen mengen topvrouwen zich in de discussie. Zoals Sheryl Sandberg van Facebook die een boek schreef over hoe vrouwen het eigen heft in handen moeten nemen. Vraag is echter hoe deze vrouwen die “alles hebben”, de gewone vrouw kunnen helpen. Niet iedereen heeft aan een topuniversiteit gestudeerd en heeft de energie en het doorzettingsvermogen waarvan haar indrukwekkende loopbaan getuigt. Hoewel haar houding me aanspreekt, de ‘niet lullen maar poetsen’ en ‘neem je verantwoordelijkheid’-houding zal ik maar zeggen, is het moeilijk om te geloven dat hiermee bijna alle problemen zijn opgelost. Is zij niet juist de uitzondering die de regel bevestigd? Dit soort topvrouwen is slim, aantrekkelijk (Angela Merkel schijnt niet meer representatief te zijn), heeft de ideale begrijpende man en kent ogenschijnlijk geen grote tegenslagen.
Wat dat betreft is het beeld dat uit de tv-serie ‘Borgen’ naar voren komt, met een slimme aantrekkelijke vrouwelijke minister-president als hoofdrolspeelster, een stuk realistischer. Ze is goed in haar baan en toont een bewonderenswaardige behendigheid en inzet, maar wel degelijk tegen een prijs: haar privéleven.

Posted in In de media | Comments Off

Aftreden

Foto ED 12 mrt 2013

Verslag in Eindhovens Dagblad

In de filosofie is het een grote vraag: is het het resultaat dat telt of de gedachte? Is een besluit op goede gronden met slechte gevolgen beter dan een goed resultaat, ongeacht de redenen die eraan ten grondslag lagen?
Na de raadsvergadering van vanavond kunnen we concluderen dat je in de politiek wordt afgerekend op het resultaat. Dat is wellicht redelijk als je bedenkt dat intenties achteraf nooit geheel te achterhalen zijn, maar resultaten na verloop van tijd (vooral de negatieve) wel duidelijk worden.
Vorige week donderdagavond werd Wethouder Fiers duidelijk, dat ondanks de commotie, de onderzoeken, de raadsvergadering met een overleefde motie van wantrouwen, er in de verhuizing van de woonwagens naar het Orgelplein zaken nog steeds niet goed geregeld zijn. Dat was niet het resultaat dat ze de raad had beloofd: een nieuwe start met een goede gang van zaken rond de verhuizing van de resterende woonwagens.
Bij het opstappen van Wethouder Fiers gisteravond werd een ding duidelijk in alle reacties. Aan de goede intenties van Mary Fiers werd door niemand getwijfeld. Velen noemen haar enorme inzet en toewijding.
Haar opvolger zal het moeilijk krijgen om zo veel sympathie bij de mensen op te roepen, maar we hebben wel allen een goed voorbeeld gehad.


Posted in Eindhoven, Politiek | Comments Off

D66-congres in Eindhoven

Congres D66 in Eindhoven

Congres D66 in Eindhoven

De laatste tijd zien we steeds meer Eindhoven in het landelijk nieuws. We lijken een beetje ontdekt door de Randstad zou ik bijna zeggen. Zo was er laatste het wonder van Eindhoven, een evenement in Amsterdam met aandacht voor de heropleving van Eindhoven in de afgelopen jaren. Daarnaast zie je dat ministers en kamerleden sneller op werkbezoek komen in onze regio. En zo was er gisteren het D66 landelijk congres dat neerstreek in ons eigen beursgebouw.

Normaal vindt het landelijk congres altijd plaats in een van de vier grote steden. Op zo’n congres wordt gestemd over moties, organisatorisch (hoe regelen we zaken binnen D66) en politiek (wat vinden we er als partij van). Met D66Eindhoven hebben we met moties ook wel eerder aandacht gevraagd voor zaken, zoals goede treinverbindingen vanuit onze regio naar onze buurlanden of een meer concreet programma op het gebied van onderwijs.

Deze keer stonden er vanuit D66Eindhoven geen moties op het programma. Er waren sowieso minder moties. Het is immers geen verkiezingsjaar. Een kleiner congres ook, daarom kon het ook in ons Eindhovense beursgebouw. Dat neemt niet weg dat het leuk was dat het een keer in eigen stad was, dat geeft mij toch het gevoel:” Wij tellen mee”. En onze eigen wethouder Mary-Ann Schreurs mocht vertellen over onze visie voor Eindhoven en dat die zo goed bij D66 past. Als overheid de initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken, zodat mensen er ook echt beter van worden.

Dat klinkt ons in Eindhoven inmiddels heel bekend in de oren, maar veel congresbezoekers zullen de link met Design nog niet als zo vanzelfsprekend ervaren. Ook grappig in een discussie over bouwen in de stad was om te merken hoe men CPO en transformatie aanwees als dé nieuwe ontwikkelingen. Daar zijn wij in Eindhoven natuurlijk al volop mee aan de slag. Toch goed om te zien dat onze slogan misschien niet meer ‘Leading in Technology’ is, maar dat we nog wel voorop lopen.

Posted in Eindhoven, Politiek | Comments Off

Invloed van de ‘burger’

Lastig woord dat ‘burger’, ik vraag me altijd af wie daar tegenwoordig dan niet onder valt. De koningin wellicht. Afgelopen commissie-vergaderingen stonden er twee onderwerpen op de agenda waarvoor de ‘burger’ in grotere getale als gewoonlijk naar het Stadhuis toog. Een burgerinitiatief en een mogelijkheid tot inspreken over een herbestemming.

Het burgerinitiatief ging over de mogelijkheid om een Film- en Eethuis te behouden aan de Leenderweg als Plaza naar Strijp-S verhuist. Heel begrijpelijk dat veel bewoners in de buurt hier hun handtekening voor wilden zetten. Een mooie voorziening zo dichtbij die dicht gaat, dat is een gemis in de buurt. Als gemeenteraad snappen we dat wel, maar aan het open houden van een deel van wat Plaza nu is, kleven een aantal nadelen. Het kost geld, hoe je het ook becijfert, het is niet gratis. En het vormt concurrentie voor datgene wat op Strijp-S nog moet opstarten; er zijn al genoeg twijfels over de voorspelde bezoekersaantallen in het Natlab 2.0. Dus kregen de bewoners uit de buurt de commissie niet mee. Hoe vervelend dat ook is voor de mensen die er veel werk in hebben gestoken, gemeenteraadsleden moeten alle belangen afwegen, soms valt die afweging anders uit dan de indieners van het initiatief hadden gehoopt.

Datzelfde is eigenlijk het geval bij de verbouwing van het Grafisch Lyceum tot tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Eigenaar Woonbedrijf heeft met de gemeente afgesproken om voor arbeidsmigranten huisvesting te gaan bouwen (of verbouwen). de gemeente wil dit graag omdat deze mensen nu vaak in slechte omstandigheden wonen en/of het slachtoffer van huisjesmelkers worden. Dat willen we als stad niet, niet voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook niet vanwege de overlast die dat oplevert. Maar de buurt is juist bang voor overlast, zo’n grote groep met onbekenden, bovenop de problemen die de wijk Blaarthem al kent, dat ziet men niet zitten. Juist om alles in goede banen te leiden is er heel veel bedacht om overlast te voorkomen (een beheerdersechtpaar dat meertalig is, camera-toezicht, rode en gele kaarten, activiteiten) en probeert men de buurt ook de voordelen van het gebouw te bieden, door ruimte open te stellen voor initiatieven uit de buurt. Daarom is de meerderheid van de gemeenteraad niet tegen.

Heeft het nu geen zin om als burger je stem te laten horen? Ik vind dat het absoluut wel nut heeft! Gemeenteraadsleden zijn wellicht niet meteen overtuigd, maar ze weten nu wel beter wat er speelt. Bovendien kan er ook gekeken worden naar hoe iets moet gebeuren.

Oftewel, misschien geen filmhuis aan de Leenderweg, maar wat dan wel? De commissie heeft aangegeven dat er wel iets met een functie voor de buurt moet komen.

En bewoners van Blaarthem kunnen meepraten over het beheer van het Grafisch Lyceum. Bovendien hebben meerdere partijen gevraagd aan de wethouder om heel goed te kijken naar het verkeer in de buurt.

De gemeenteraad probeert het algemeen belang te dienen, dat kan niet door ” U vraagt, wij draaien”. Maar dat betekent niet dat we doof zijn voor de zorgen van mensen en we helemaal niks voor hen kunnen betekenen.

Posted in Politiek | Tagged , | Comments Off