Cultuur vraagt om keuzes

Er ligt een uitgebreid en deskundig rapport over het culturele veld in Eindhoven. Met daarin een voorstel voor hoe we in Eindhoven de subsidieverstrekking zouden kunnen regelen. Moeten we het in de raad dan nog daarover uitgebreid hebben?

D66 vindt zeer zeker van wel. Er valt namelijk nog genoeg te kiezen.

De afgelopen jaren zijn er al stevige keuzes gemaakt. Het CKE (waarvan bijvoorbeeld muziek- en toneelschool deel uitmaken) heeft een flinke transformatie ondergaan, evenals de bibliotheek en Plaza Futura. Dat waren veranderingen die door de veranderende samenleving nodig waren. D66 wil ook graag dat andere culturele instellingen toekomstbestendig worden.

Dat is hard nodig, want het voortbestaan van de klassieke grote spelers, zoals het gemeentelijk museum, het theater, de concertzaal, staat overal onder druk. Zelfs de modernere poppodia hebben het moeilijk. Dat ligt natuurlijk deels aan de crisis, maar D66 ziet ook een gevaar dat er straks een tweedeling onder de inwoners van onze stad ontstaat: de ene helft draagt cultuur een warm hart toe en neemt aan het culturele leven zelf deel, en de andere helft die daar niks mee heeft en daar ook niet meer aan mee wil betalen.

Voor ons is het verbreden van het draagvlak voor cultuur heel belangrijk. D66 ziet de volgende mogelijkheden hiervoor. Zorg dat nieuwe initiatieven ook een kans krijgen. Het grootste deel van het cultuurbudget gaat naar de grote traditionele spelers. Hierdoor blijft er weinig over voor mensen di vaak maar een klein beetje geld nodig hebben om met veel vrijwilligers en inzet iets moois te organiseren, zoals bijvoorbeeld Muziek op de Dommel. Soms hebben die nieuwe initiatieven alleen een ruimte nodig. De gemeente heeft veel vastgoed in Eindhoven en zou op die manier kunnen helpen.

Dan moet de gemeente god nadenken over haar rol als overheid. De gemeente is er niet enkel om mooie dingen te financieren, wij moeten die financieren vanuit onze publieke taak. Wij zien voor ons een taak op het gebied van educatie, vroege kennismaking zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om zich met cultuur verbonden te gaan voelen of daar zelf talent in kwijt te kunnen. En iedereen moet mee kunnen doen, er moet daarom wel degelijk aandacht zijn voor de drempel die er voor een aantal mensen is om deel te nemen. Culturele organisaties moeten zich ook van hun publiek bewust zijn. En de gemeente kan jongen initiatieven helpen, om zo innovatie op cultureel gebied mede mogelijk te maken.

Met deze waardes wil D66 keuzes gaan maken, want helaas heeft de gemeente maar beperkte middelen om de vele enthousiaste mensen te ondersteunen die samen cultuur in Eindhoven maken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.